Znak NBÚ  
KCA
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 01.06.2020
 

Kontaktné údaje

Adresa: Technická sekcia
Národný bezpečnostný úrad
Budatínska 30
851 06 Bratislava
Telefón:
sekretariát technickej sekcie:
prevádzka KCA:
fax:

+421 2/6869 2714
+421 903 993 167
+421 2/6869 1710
E-mail: podatelna@nbu.gov.sk
secadmin@nbu.gov.sk
webmaster@nbu.gov.sk