Znak NBÚ  
KCA
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 01.06.2020
 

Pravidlá na výkon certifikačných činností

Pravidlá na výkon certifikačných činností (Certification Practice Statement) koreňovej certifikačnej autority, ktoré poskytujú detailné informácie o postupoch a opatreniach na výkon certifikačných činností, sú v súlade s certifikačnou politikou pre koreňovú CA a dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov, ktorej kvalifikovaný štatút udelil Národný bezpečnostný úrad v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Pravidlá na výkon certifikačných činností koreňovej certifikačnej autority (verzia 3.0, č.: 4616/2010/IBEP/OPIS-002) je možné stiahnuť tu. Pravidlá na výkon certifikačných činností verzia 3.0